Voor facilitaire opdrachtgevers

Profit en non-profit sector
Bedrijfsleven
Overheden & semi overheden
Zorgsector
Onderwijs

Klik hier als opdrachtgever

Voor facilitaire aanbieders

Schoonmaakbedrijven
Catering
Groenvoorziening
Beveiliging
Klik hier als aanbieder

Voor zakelijke verhuurders

Zakelijke verhuurders & onroerend goed eigenaren
Zakelijke belegger
Gebouweigenaren
Investeringsmaatschappijen
Woningbouwverenigingen
VVE's
Klik hier als zakelijke verhuurder

FM assist verbetert en implementeert processen

FM assist heeft als doelstelling om te komen tot duurzame verbeteringen. De consultant is vaak maar tijdelijk aanwezig waardoor onze focus zal liggen op kennisoverdracht en coaching.

Veelal dient er een gedragsverandering plaats te vinden.  Een verbetertraject is een gezamenlijk project met rechten en plichten voor beide partijen. Al vanaf de start wordt iedereen betrokken en geïnformeerd bij het proces. Hierdoor wordt draagvlak gecreëerd en dit is de basis voor succes.
FM assist verbetert en implementeert processen en begeleidt medewerkers zodat resultaten gegarandeerd en direct te zien zijn.

'Facility management behelst alles wat niet onder het primaire proces valt, maar waardoor het primaire proces ongestoord kan doorgaan en indien juist en optimaal ingezet zelfs kan excelleren! Te vaak worden facilitaire diensten (uitbesteed of in eigen beheer) gezien als kostenplaatsen en niet als hulpmiddel om een organisatie een optimaal resultaat te laten bereiken.
FM assist is de juiste partner voor u als u wilt dat uw facilitaire processen daadwerkelijk een bijdrage gaan leveren aan de core business van de organisatie.'
(Peter Kram, directeur/eigenaar FM assist).

De naam zegt het al: FM assist. Wij helpen om uw FM doelstellingen te bereiken!