Artikelen

Afdrukken

Gespecialiseerd in de branches: profit en non profit sector, bedrijfsleven, (semi) overheid, zorgsector en onderwijs.

Wat betekent FM assist voor u als opdrachtgever:

 • Analyse facilitaire processen
  (sluit uw facilitaire dienst nog aan bij de wensen en eisen die de organisatie stelt dan wel die veranderde werkomstandigheden nodig hebben? Bijvoorbeeld het nieuwe werken?)
 • Verbeterplannen opstellen
  (wat dient er verbeterd te worden zodat er extra waarde voor de organisatie wordt gecreëerd?)
 • Begeleiden / implementeren verander-, en verbetertrajecten
  (Hoe gaan we de nodige veranderingen doorvoeren en wie kan dit het beste doen?)
 • Sparringpartner facilitair manager of directie
  (wie kan mij een gedegen en onafhankelijk advies geven dan wel mijn plannen onbevooroordeeld toetsen?)
 • Begeleiden / coördineren facilitaire projecten zoals inkoop- en aanbestedingstrajecten, huisvestingstrajecten, inrichten facilitair servicepunt, opzetten facilitaire dienst, management informatie systeem opzetten (FMIS)
  (ons ontbreekt de kennis en/of tijd om belangrijke projecten te leiden. Wie kan ons hiermee helpen?)
 • Coaching facilitair manager / teamleiders
  (hoe creëer ik draagkracht voor veranderingen of hoe voer ik veranderingen door?)
 • Training operationeel en tactisch
  (hoe zorg ik, blijvend, voor voldoende kennis bij mijn medewerkers?)
 • Interim-management
  (wie kan tijdelijk mijn organisatie leiden of een gewenste verandering doorvoeren?)

Uitgangspunten; deskundigheid, verlaging en bewaking van kosten, verhogen van efficiency, inzichtelijk maken toegevoegde waarde facilitaire afdeling, informatievoorziening, kwaliteit en continu verbeteren.

Doel; lean & mean organisatie door verhoging algehele efficiency en kwaliteit van de facilitaire organisatie, oftewel sterk bijdragen aan het verbeteren van het rendement van de core business.

Zie ook Kernactiviteiten