Artikelen

Afdrukken

Gespecialiseerd in de branches: schoonmaakbedrijven, catering, groenvoorziening en beveiliging.

Wat betekent FM assist voor u als facilitair aanbieder?

 • Analyse van de bedrijfsprocessen
  (lever ik diensten waar de klant tevreden mee is en doe ik dit wel efficiënt?)
 • Verbeterplannen opstellen
  (wat kan er verbeterd worden zodat er voldoende rendement en waarde voor de organisatie wordt gecreëerd oftewel; hoe maak ik mijn organisatie lean & mean?)
 • Begeleiden / implementeren verander-, en verbetertrajecten
  (welke veranderingen dienen we door te voeren, hoe gaan we de nodige veranderingen doorvoeren en wie kan dit het beste doen?)
 • Sparringpartner management en/of directie
  (wie kan mij een gedegen en onafhankelijk advies geven dan wel mijn plannen onbevooroordeeld toetsen?)
 • Begeleiden / coördineren van projecten zoals inkoop- en aanbestedingstrajecten, ziekteverzuimbeleid, opzetten salesstrategie, invoeren ISO/VCA e.d., ontwikkelen eigen calculatiesysteem, CRM beleid opzetten, eigen opleidingsprogramma opzetten, etc.
  (ons ontbreekt de kennis en/of tijd om belangrijke projecten te leiden en te implementeren. Wie kan ons hiermee helpen?)
 • Coaching managers / rayonleiders
  (hoe creëer ik draagkracht voor veranderingen of hoe voer ik veranderingen door?)
 • Training operationeel en tactisch
  (hoe zorg ik, blijvend, voor voldoende kennis bij mijn medewerkers? Eventueel in combinatie met opzetten eigen trainingscentrum)
 • Opzetten management informatie systeem (MIS)
  (hoe weet ik welke projecten en opdrachten rendement genereren en of we het goed doen?)
 • Het verkoopbaar en verkoopklaar maken van de organisatie
  (ik wil mijn bedrijf verkopen of overdragen, hoe maak ik mijn organisatie verkoopklaar en krijg ik de hoogste prijs?)
 • Professionaliseren verkooptraject, offertes, werkprogramma’s, werksystemen, logboek e.d.
  (klanten kiezen niet altijd voor mij omdat mijn presentatie niet voldoende vertrouwen geeft. Hoe kan ik dit verbeteren?)
 • Begeleiden en integreren overname
  (Ik wil een bedrijf overnemen maar hoe vind ik deze en hoe integreer ik deze in mijn organisatie?)
 • Troubleshooting
  (de zaken gaan erg slecht, wie kan me helpen het tij te keren?)
 • Interim-management
  (wie kan tijdelijk mijn organisatie leiden of een gewenste verandering doorvoeren?)

Uitgangspunten: deskundigheid, verlaging en bewaking van kosten, verhogen van omzet, onderscheidend vermogen van de organisatie, informatievoorziening, kwaliteit en continu verbeteren.

Doel; lean & mean organisatie waarbij de continuïteit wordt gewaarborgd door verhoging algehele efficiency en kwaliteit van de organisatie, oftewel sterk verbeteren rendement van de organisatie.

Zie ook Kernactiviteiten