FM assist beschikt over 20 jaar ervaring in het professioneel facilitair management.
Directeur en eigenaar Peter Kram is 14 jaar als directeur en mede-eigenaar actief geweest bij een landelijk schoonmaakbedrijf (Cantorclin, 1400 medewerkers) en meer dan 10 jaar als lid van de Werkveldadviescommissie bij Hanzehogeschool in Groningen afdeling Facility Management.

Peter Kram heeft besloten om, na verkoop van zijn aandeel in Cantorclin, met zijn kennis en ervaring een eigen facilitair adviesbureau op te zetten.
De ervaring leert dat er veel adviesbureaus zijn die adviezen verstrekken die weinig concreet en 'hands on' zijn of alleen maar adviseren op één enkel facilitair gebied (veelal alleen schoonmaak).

Facility management behelst alles wat niet onder het primaire proces valt maar waardoor het primaire proces ongestoord kan doorgaan en indien juist en optimaal ingezet zelfs kan excelleren!
Te vaak worden facilitaire diensten (uitbesteed of eigen beheer) gezien als kostenplaatsen en niet als hulpmiddel om een organisatie een optimaal resultaat te laten bereiken.

FM assist is de juiste partner voor u als u wilt dat uw facilitaire processen daadwerkelijk een bijdrage gaan leveren aan de core business van de organisatie.


De naam zegt het al: FM assist. Wij helpen om uw doelstellingen te bereiken!